De door Viraline gebruikte testen zijn uitvoerig getest door onafhankelijke laboratoria en gekozen door hun nauwkeurigheid en snelheid van testen. De testen voldoen aan de wettelijke eisen en zijn CE/IVM gemarkeerd. In vrijwel alle gevallen geven deze testen een betrouwbaar resultaat alhoewel er altijd een kans is op een vals-positieve uitslag of vals-negatieve uitslag. En test biedt daarom nooit een 100% zekerheid op een betrouwbaar resultaat en moet bij twijfel worden geverifieerd met alternatieve testmethoden. Aan de uitslag van de test kunnen geen rechten worden ontleend en Viraline en het uitvoerend personeel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeien uit een foutief testresultaat of kosten die daarmee samenhangen.

Reisadvies

Het reisdocument dat kan worden besteld bij afname van de testen is zorgvuldigdoor Viraline opgesteld en voldoet in vele landen als geldig reisdocument. Er is echter kans dat door wijzigingen in regelgeving van landen dit document niet meer voldoet als geldig inreis document waardoor alternatieve testmethoden noodzakelijk zijn. Viraline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade en of kosten die hier uit voortvloeien of mee samenhangen.